REGLEMENT 2024

  • Der er krav om deltagelse i førermøde.  Deltagere som ikke har deltaget i førermøde risikerer udelukkelse  

 

  • Ved deltagelse i klasser for indregistrerede køretøjer skal registreringsattest kunne forevises

 

  • Ved tilmelding i forkert klasse forbeholder arrangør sig retten til at annullerer alle deltagerens tider

 

  • Deltager skal være over 18 år og have gyldigt førerbevis

 

  • Styrthjelm skal benyttes ved race

 

  • Vinduer skal være lukket under race

 

  • Det henstilles at benytte hensigtsmæssig beklædning og sko

 

  • Der tillades kun én person i bilen ved race

 

  • Der er frit dækvalg i alle klasser

 

 • Der skal udvises hensyn ved kørsel på flyvepladsen og specielt ved start- og mållinjen

Bemærk og respekter venligst...!

Der skal udvises hensyn ved kørsel på flyvepladsen og specielt ved start- og mållinjen

Uanset ovenstående er det suverænt teknisk kontrol der afgør om køretøj og fører kan deltage sikkerhedsmæssigt forsvarligt.